България 3 броя текстилни миниатюри орден НРБ 1-2-3 степен  80-те г.