Стълбищен Автомат тип АСЕ-5-Габрово

Ползван-в добро състояние и работен режим

С резервно бушонче

Двойноизолиран

Време-60сек.-300сек.

220Волта

8 Aмпера

Цената е 12лв