Календара е изключително запазен без зацапвания и накъсвания. Всчики празници отбелязани на него се четат.