СТАРА КОЛЕКЦИОНЕРСКА ХАРМОНИКА,И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ МОЖЕ ДА СЕ СВИРИ С НЕЯ,ЗА КОЛЕКЦИОНЕРИ И ЦЕНИТЕЛИ