Шекспир. Занаятът на драматурга - Александър Аникст
 
Наука и изкуство, 1980 г.