2687-2688    
XIII световно първенство по кану-каяк.
01-09-1977   

2687
1 000 000 тираж

2688
170 000 тираж

№  6046

Серията в HAWID лента.