Стара картичка - Рила, Сухото езеро 

Размер 13.5 х 8.5 см.

20-те години

 

 

 

Картичките  са от колекция

Остъпка за 10 и повече спечелени позиции

Желателно и колегиално е купувачът да дава рейтингов коментар след получаване на спечеленото!

 

 

Отлепена от албум