Допустимото замърсяване на р. Осъм с оглед на самопречиствателната й способност