Картичка България , Велико Търново , Изглед  , използвана        Размери 142 х 89 мм

 Забележки.