Френско Списание Журнал за Промишлени стоки
Всички стоки от леката промишленост които са се произвеждали във Франция в началото на 20-ти век.
За съжаление някой  страници липсват.
Няма отрасъл от леката промишленост който да не е публикуван,стоки,цени в това число и Ловно оръжие