Пускам и други аукциони от 1 ст БЗЦ през 2 мин.  от 20.00 ч.