Пътувания по България - Константин Иречек

 

Наука и изкуство, 1974 г.