Оригинален, перфектен, с диаметър на лъчите  28.5 мм. Бронзов масивен.