Знак Георги Димитров

100% оригинал и в много добро състояние, както можете да видите на снимките.