Както всичко ЛИКВИДИРАНО по време на ДЕМОКРАЦИЯТА...Много рядка...
Цена 30 лв, доставка с опции