Царство България 2 копчета от фуражка ВВС Пилот 40-те г. Борис III