2 стотинки с куриоз - изместен ъгъл аверс / реверс

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МОИТЕ АУКЦИОНИ:

Очаквам спечелилите мои аукциони да се свържат с мен до 24 ч.