Двата елемента са 100%-оригинални без регистрации има износвания видни от снимките. Те се прикрепят към носачите на морски царски кортик.Р-р-6,5-3см.