Пагоните са 100%-оригинални без реставрации с минимални износвания в отлично състояние.Те са принадлежали на майор и имат вензели и корони на Александър I  Батемберг, но се отнасят към управлението на цар Борис III.Р-р-11,7-4см.Колекционна рядкост.