Работи на батерии, батери, като се пипат струните и свири.