289 стр.

 

 Потребители с непрегледани и невзети пратки не участват в моите аукциони!!!  Ще бъдат блокирани!          Без лични срещи!                                      . .

В рамките на 24 часа след спечелване на аукциона очаквам данни за Еконт! И освобождаване на пратката до 72 часа след пристигането и в офиса на Еконт!