ИМА ЕДНА МАЛКА ЗАБЕЛЕЖКА , ЧИСТО НОВА РИЗА ПРОИЗВЕДЕНА ВЪВ ФАБРИКАТА НА СТОИМЕНЪ ШИШКОВЪ В КЮСТЕНДИЛЪ . САМОКОВЪ - БОРОВЕЦ .