Царство България знак за Първо раняване емайл, производител Мардиросов 30-те г.