Имперска русия 6 броя копчета Законъ униформа на Военен съдя носени и в Българската армия копчетата са от перода около 1890г.