Медал '100 години от Освобождението на България от Османско робство" в отлично колекционно състояние