чисто нова недокосвана с ръка  монета в защитна капсула!
 
МеталСребро 925/1000 
Тегло:23.33 грама
Тираж: 12,520  
Деноминация: 25 Лева 
Диаметър: 38.61 мм 
Гурт: Гладък 
Автор: Марко Марков и Венцислав Петров