За априлската линия, Тодор Живков, том 1 и 2, Партиздат 1981 година.
 
С автограф от Тодор Живков,
 
Твърди корици с обложка, 1022 страници