Сабята е в добро състояние.

Това е много рядка и интересна Френска ловна сабя.

Размер: 98х3.5 см

Размер на острието: 80х2.6 см

Датирана средата на 19-ти век.