Днес на вашето внимание искам да ви предложа да наддавате на аукцион от 1 стотинка за тези фосили. Фосилите може би са на милиони години. Има различни фосили миди,охлюви, дърва. Има над 50 броя фосили. Събирани са по долното течение на дунав. Цената е за всички фосили.