Психотерапия в страната на решенията - Георги Атанасов и др.

 

Интервю Прес, 2001 г.