Много добро състояние на марките.Над 200 марки.Класьора е от малките с пергаментова хартия между страниците.Не са снимани всички станици.