Състоянието е видно, едри зърна /едното е с леко отчупване - виж на последната снимка/!   ВНДГД