Нач. на 19 век.  Дължина 36см. Легендарният нож на берберските пирати от Алжир. Страшилище на Средиземноморието. Дръжката е обвита с парче от пленено копринено знаме.