РЯДЪК ЗНАК! ЕМАЙЛ! СОЦ ЕПОХА!

 

 

ЗА РАЗМЕРА СЕ ОРИЕНТИРАЙТЕ ПО СНИМКИТЕ!

 

 

Методи Шаторов е роден на 10 януари 1897 г. в гр. Прилеп. Има гимназиално образование и завършени учителски курсове. През 1918-1919 г. се установява в София, става член на БКП през 1920 г. Активен участник в дейността на ВМРО. От 1930 г. е сътрудник на Коминтерна. Бил е член на ЦК на БКП. От февруари 1937 до октомври 1939 г., завежда задграничния пункт на БКП в Париж, в края на 1939 г. пристига в Прилеп. В началото на 1940 г. става секретар на Покраинския комитет на ЮКП за Македония в Скопие. През есента на същата година е избран за член на ЦК на ЮКП, единствен от Македония. На същата пета конференция влиза в конфронтация с М. Джилас и Йосиф Б. Тито по въпроса за собствеността на земята в Македония, голяма част от която се владее от сръбски заселници, както и по въпроса за съюзниците на ЮКП. Шаторов поддържа мнението си за по-широк кръг.
След разгрома на Югославия през април 1941 г. и след навлизането на българската войска в старите български земи в Македония, М. Шаторов лично установява контакт с ръководството на БРП в София. Организирани са системни връзки чрез куриери. За това е известено задграничното ръководство и лично Г. Димитров. Другото действие на Шаторов е, че преименува и партията. Покраинският комитет става ПК на Работническата партия в Македония. Тези действия, както и обстоятелството, че Шаторов не изпълнява нарежданията от Тито и ЮКП за организиране на въоръжена съпротива, довеждат до конфронтация и промяна на отношението към него. На упреците Шаторов отговаря: "Тука не е Сърбия, тука населението посрещаше българската войска със знамена..."
Ръководството на ЮКП фабрикува обвинения срещу Шаторов в предателство, саботиране на въоръжената борба, германофилство, българофилство. Започва системен натиск върху членовете на ПК и върху него от пратеници на Тито. Тито праща писма до Коминтерна, Димитров, Сталин. Комитетът в Скопие и организацията стоят твърдо зад Шаторов.
На 12 август 1941 г. ИК на Коминтерна взема решение КП в Македония да бъде ръководена от ЮКП. Препоръчва се сътрудничество на ЮКП с БРП. Заседанието е ръководено от Вилхелм Пик. Присъстват представители на балканските КП, без гръцката. Зад това решение има политически интереси. През септември Шаторов е отстранен от длъжността секретар на ПК. Малко след това отива в България, оглавява военната комисия на ОК на БРП. Участници в онези събития, автори писали за тях в България и Македония, твърдят, че Шаторов е бил

осъден на смърт от партизанския съд на Тито

 

 

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ И ОСТАНАЛИТЕ МИ НАД 999 АУКЦИОНА!