Тегло на монетата 23,53 гр.

Сребро проба 830

Владетел Абдул Хамид II (АН 1293-1327/AD  1876-1909) или година 1876 по Христа

Монетен двор Константинопол.