България медал 100г. Софийски университет Климент Охридски 1888-1988г. Медала е даван на шарф за професори.