Потребители с отрицателни коментари за непрегледани и невзети пратки НЕ участват в моите аукциони и ще бъдат блокирани!                                            Без лични срещи!    

В рамките на 24 ч. след завършване на аукциона очаквам данните на купувача и освобождаване на пратката до 72 ч. след пристигането и в офиса на Еконт.