Рядка композиция от рог от периода на социализма , неупотребявана ,  здрава . Между двете кубчета може да се сложи снимка или нещо друго  в рамка . 11 - х