Липсва ключът за навиването,незнам дали работи,баланса е здрав.