Получавате фонокартата от снимките.

Прашинките и замърсяванията са по джоба ,в който е фонокартата.

Спечелилият търга да изпрати адрес за доставка до 48 часа,

след това фонокартата се пуска отново в аукциона.