Получавате монетата от снимките. В отлично състояние за колекция.