В перфектно с/ние за годините си! Оригинална верига!

Работещ,хроното стопира и нулира коректно!