ОРИГИНАЛ! 

Техника и материали: рисунка с цветен молив, хартия

Размери с рамка: 51 x 38 см

Размери без рамка и паспарту: 33 x 20 см

Неподписана

Рисунката е с идентификация.

Рамкирана (рамката не е нова - има забележки - надрасквания)