Рисунка в-у картон. 

Римски галеон пори океана. 

Отпред някакъв кон гледа. Неясно какво.

Френски автор. 

Адресът му е на гърбът(на

рисунката).