Спечелените лототве могат да се комбинират при изпращане.

За чужбина 5 евро.