В добро състояние.

Размер: 60х 11 см

Размер на острието: 46х2.3 см

Размер на канията: 45.5 см

Кожата на канията се е свила от времето.

Острието е в добро състояние.

Щик за Маузер М1890.