метал: мед-никел диаметър: 30.00 мм тираж: 208 518 състояние: много добро