метал: мед-никел

 

диаметър: 20.00 мм

 

тираж: -----

 

състояние: UNC