3 броя плакети  от1975 г  50 мм        БАЛКАНФИЛА ----10 ЛЕВА ЗА ТРИТЕ