Пистолетът е в добро състояние.

Пистолетът е без спусък и петле.

Размер: 33х14 см

Диаметър на вътрешността на цевта: 12 мм

Дължина на Дулото: 20,5см

 

Еднозаряден пистолет използван от българските войводи и четници в Руско-Турската освободителна война.

Самоделните пушкала бързо били разпространени в четите по време на Кресненско-Разложкото въстание на Македонските Българи от 1878-1879 г. и в Илиденско-Преображенско въстание в Македония и Одринско през 1903г.

Пищовите останали в историята като "Овчарска Съдба" или "Овчарска карма", защото най-дълго ги носили пастирите.